Exclusieve webshop van de Jongens van de Fant!

Privacy verklaring

Privacy verklaring Zalmvanurk.nl

 

Via de dienst www.zalmvanurk.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel

persoonsgegevens verwerkt. Zalmvanurk.nl acht een zorgvuldige omgang met

persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook

zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming

Persoonsgegevens stelt. Zalmvanurk.nl is de verantwoordelijke voor de

gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke

vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming

Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij

verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die

rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons

worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken,

vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook

hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer

gebruiken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

 

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– Betalingsgegevens

– Geboortedatum

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Zalm van Urk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Zalm van Urk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Zalm van Urk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zalm van Urk bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zalm van Urk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zalm van Urk heeft hier geen invloed op.

 

Zalm van Urk heeft Google geen toestemming gegeven om via Zalm van Urk verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze

producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van

abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de

gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de

inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij verzamelen uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

 

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële

doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid

aangeboden.

 

Registreren

 

Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren

wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij

bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij

u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en

betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft

afgenomen.

 

 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,

tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met

ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of

misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten

overhandigen.

 

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

– uw betaalgegevens

– uw geboortedatum

 

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zalmvanurk.nl. Zalm van Urk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Zalm van Urk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zalm van Urk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zalm van Urk verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Zalm van Urk op via info@zalmvanurk.nl.

www.zalmvanurk.nl is een website van Zalm van Urk. Zalm van Urk is als volgt te bereiken:

Postadres: Breehorn 2a

Vestigingsadres:

Breehorn 2a

8321 WP Urk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68498160

E-mailadres: info@zalmvanurk.nl